Καλώς ορίσατε στη Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η δημιουργία της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποτελεί στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος και συμπεριλήφθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό για τα έτη 2016-2020. Στόχος της ΔΕΚΑ είναι να υποστηρίξει πολυεπίπεδες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες κοινός παρονομαστής θα είναι η καινοτομία και η αριστεία. Σκοπός είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και η προαγωγή της παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς.
 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα αναφορικά με την Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ για το 2022

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα αναφορικά με την Προκήρυξης ‘Ρήγας Βελεστινλής’: Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες για το 2022

Δείτε εδώ πληροφορίες για την υποβολή πρότασης για βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας ή/και διακεκριμένου ερευνητή και τις νέες προκηρύξεις τριετών υποτροφιών για υποψηφίους Διδάκτορες και ενίσχυσης νέων μέλων ΔΕΠ για το 2022.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα αναφορικά με την νέα Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας Νέων Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 2021

Δείτε εδώ την νέα Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας Νέων Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα αναφορικά με την πρόσκληση υποτροφιών για το 2021

Δείτε εδώ  την ανακοίνωση αναφορικά με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας