Ανακοινώσεις

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και της Σχολής Τεχνολογίας με σκοπό την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Π

 

Δείτε παρακάτω το αρχείο με τα αποτελέσματα. Ο κωδικός της αίτησης σας εμφανίζεται πηγαίνοντας στην αίτηση σας μετά από την Σύνδεση χρήστη.

 

 

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας

της Δομής Έρευνας,  Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί σχετικά με την Προκήρυξη Υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσον αφορά στο δεύτερο (2ο) κριτήριο επιλεξιμότητας υποψηφίων διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση συμμετοχής απο

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης δεκαέξι (16) θέσεων διδακτορικών υποτροφιών, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.