Βραβεία εξαίρετης διδασκαλίας - διακεκριμένου ερευνητή. Προκηρύξεις τριετών υποτροφιών για υποψηφίους Διδάκτορες και ενίσχυσης νέων μέλων ΔΕΠ.

Βραβεία εξαίρετης διδασκαλίας - διακεκριμένου ερευνητή. Προκηρύξεις τριετών υποτροφιών για υποψηφίους Διδάκτορες και ενίσχυσης νέων μέλων ΔΕΠ. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω συννημένα.

Τώρα μπορείτε να συνδέεστε μέσω του Πανεπιστημιακού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα της ΔΕΚΑ. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση αυτόματα στην φόρμα βραβείων εξαίρετης διδασκαλίας ενώ τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση αυτόματα και στις δύο φόρμες των βραβείων εξαίρετης διδασκαλίας και διακεκριμένου ερευνητή.