Οι πράξεις που αφορούν στη συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.)

Δείτε συννημένα παρακάτω τις πράξεις που αφορούν στη συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.)