ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει το «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας» έτους 2022 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας μελών ΔΕΠ στον τομέα της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε να εισηγηθεί στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η οποία και ενέκρινε, την υλοποίηση ετήσιας δράσης Προκήρυξη «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας». Το Βραβείο απονέμεται ετησίως σε ΔΕΠ με μακροχρόνια εξαιρετική επίδοση στη διδασκαλία. Η έννοια της εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας δεν εξαντλείται μόνο στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και ενδιαφέρουσας διδασκαλίας από την έδρα. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που ανοίγουν επιστημονικούς δρόμους στον φοιτητή, τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην έρευνα, κυρίως δε τον καθιστούν κοινωνό του επιστημονικού ήθους και της ανιδιοτελούς αναζήτησης της αλήθειας. Το Βραβείο έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας των διακεκριμένων δασκάλων, οι οποίοι/ες με την υψηλής ποιότητας διδασκαλία τους τιμούν το ΠΘ και τον κλάδο. Η ετήσια απονομή του βραβείου γίνεται επίσημα από τον Πρύτανη του ΠΘ σε δημόσια εκδήλωση και συνοδεύεται από τιμητική πλακέτα και δίπλωμα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στo παρακάτω συννημένo.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία