ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει την υλοποίηση Προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν πέντε ανταγωνιστικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που διορίστηκαν για πρώτη φορά ως μέλη ΔΕΠ κατά την περίοδο 1/6/2021-31/05/2022 με επιστημονικά υπευθύνους τους ίδιους. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος, που διορίσθηκαν για πρώτη φορά και ανέλαβαν καθήκοντα στις βαθμίδες του Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το χρονικό διάστημα 01/06/2021 - 31/05/2022.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν πέντε προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού € 90.000 (€ 18.000/πρόγραμμα), τα οποία θα έχουν διετή διάρκεια και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/08/2024. 

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στo παρακάτω συννημένo.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία