Ανακοίνωση αναφορικά με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 16188/21/ΓΠ/10.09.2021 Προκήρυξης Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας Νέων Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υποβλήθηκαν συνολικά σαράντα (40) προτάσεις στις πέντε θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές).
Η υποβολή των σαράντα (40) προτάσεων πραγματοποιήθηκε ανά θεματική ενότητα (επιστημονική περιοχή) και έχει ως εξής:

  • Στη 1 η θεματική ενότητα: ‘Επιστήμες Υγείας’, υποβλήθηκαν συνολικά δεκαέξι προτάσεις
  • Στη 2 η θεματική ενότητα: ‘Επιστήμες Ζωής’, υποβλήθηκαν συνολικά οκτώ προτάσεις
  • Στη 3 η θεματική ενότητα: ‘Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας’, υποβλήθηκαν συνολικά εννέα προτάσεις
  • Στη 4 η θεματική ενότητα: ‘Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες’, υποβλήθηκαν συνολικά τέσσερις προτάσεις
  • Στη 5η θεματική ενότητα: ‘Θετικές Επιστήμες’, υποβλήθηκαν συνολικά τρεις προτάσεις.

Η κατανομή των χρηματοδοτήσεων ύψους € 20.000/πρόταση σε επτά προγράμματα, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • Στη 1 η θεματική ενότητα: ‘Επιστήμες Υγείας’ θα χρηματοδοτηθούν δύο (2) προτάσεις
  • Στη 2 η θεματική ενότητα: ‘Επιστήμες Ζωής’ θα χρηματοδοτηθεί μία (1) πρόταση
  • Στη 3 η θεματική ενότητα: ‘Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας’ θα χρηματοδοτηθούν δύο (2) προτάσεις
  • Στη 4 η θεματική ενότητα: ‘Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες’, θα χρηματοδοτηθεί μία (1) πρόταση
  • Στη 5η θεματική ενότητα: ‘Θετικές Επιστήμες’ θα χρηματοδοτηθεί μία (1) πρόταση

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατάταξής τους με τη χρήση του μοναδικού αριθμού υποβολής.

Επισυναπτόμενα Αρχεία